ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงตราด ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุยานฯ จำนวน 9 รายการ 15/08/2565 5,130.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงตราด ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุยานฯ จำนวน 9 รายการ 15/08/2565 5,130.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงตราด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 266 15/08/2565 6,976.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงตราด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 266 15/08/2565 6,976.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงตราด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 264 10/08/2565 99,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงตราด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 263 09/08/2565 53,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงตราด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 262 09/08/2565 17,520.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงตราด ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ ขนาด 16.9-28 ผ้าใบ 12 ชั้น จำนวน 1 รายการ 09/08/2565 37,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงตราด ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในใบสั่งซื้อวัสดุก่อสร้าง 264 10/08/2565 99,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงตราด ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อยางรถยนต์ขนาด 16.9-28 ผ้าใบ 12 ชั้น จำนวน 1 รายการ 09/08/2565 37,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงตราด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 256 08/08/2565 96,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงตราด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 255 08/08/2565 16,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงตราด ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในใบสั่งซื้อวัสดุไฟฟ้า 263 09/08/2565 53,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงตราด ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในใบสั่งซื้อวัสดุก่อสร้าง 262 09/08/2565 17,520.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงตราด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 258 09/08/2565 99,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,635 รายการ