ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงตราด ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ จัดจ้าง รายไตรมาส 3 09/07/2563 141,256.99 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงตราด ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ รายไตรมาส 3 09/07/2563 141,256.99 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงตราด ประกาศสัญญา ข้อตกลง 327 09/07/2563 15,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงตราด ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 08/07/2563 22,093.55 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงตราด ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ 03/07/2563 6,567.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงตราด ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 03/07/2563 91,960.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงตราด ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 03/07/2563 99,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงตราด ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 02/07/2563 25,877.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงตราด ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 01/07/2563 45,977.95 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงตราด ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 1 รายการ 30/06/2563 94,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงตราด ประกาศสัญญา ข้อตกลง 326 08/07/2563 22,093.55 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงตราด ประกาศสัญญา ข้อตกลง 324 03/07/2563 6,567.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงตราด ประกาศสัญญา ข้อตกลง 322 03/07/2563 91,960.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงตราด ประกาศสัญญา ข้อตกลง321 03/07/2563 99,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงตราด ประกาศสัญญา ข้อตกลง 320 02/07/2563 25,877.40 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,079 รายการ