แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 11/05/2565 แขวงทางหลวงตราด งานจ้างเหมาปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๔๗ ตอบควบคุม ๐๑๐๑ ตอน หนองระหาน - คลองเวฬุ ระหว่าง กม.๕+๖๐๐ - กม.๖+๓๐๐ ปริมาณงาน ๓,๘๕๐ ตารางเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 30/03/2565 แขวงทางหลวงตราด งานจ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอนควบคุม ๐๗๐๓ ตอน เขาสมิง - แม่น้ำตราด ระหว่าง กม.๓๘๓+๐๖๐ - กม.๓๘๓+๔๓๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 21/02/2565 แขวงทางหลวงตราด งานจ้างเหมาบูรณะทางหลวงเพื่อพัฒนาโครงข่ายระหว่างจังหวัดเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน ทางหลวงหมายเลข ๓๒๙๙ ตอน ช้างทูน - โชคดี อ.ขลุง จ.จันทบุรี รายการ บูรณะผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง ๙.๐๐ เมตร ผิวทางจราจร ๗.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 10/02/2565 แขวงทางหลวงตราด งานจ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอนควบคุม ๐๗๐๓ ตอน เขาสมิง - แม่น้ำตราด ระหว่าง กม.๓๘๓+๐๖๐ - กม.๓๘๓+๔๓๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 25/01/2565 แขวงทางหลวงตราด งานจ้างเหมาบูรณะทางหลวงเพื่อพัฒนาโครงข่ายระหว่างจังหวัดเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน ทางหลวงหมายเลข ๓๒๙๙ ตอน ช้างทูน - โชคดี อ.ขลุง จ.จันทบุรี รายการ บูรณะผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง ๙.๐๐ เมตร ผิวทางจราจร ๗.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยก เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 19/01/2565 แขวงทางหลวงตราด งานจ้างเหมาปรับปรุงทางแยกเพื่อพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน ทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๗ ตอน แสนตุ้ง - บ่อไร่ ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน ๔ ช่องจราจร ช่วง กม.๒๗+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 11/01/2565 แขวงทางหลวงตราด งานจ้างเหมาพัฒนาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๕ ตอน ตราด - แหลมศอก ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จำนวน ๔ ช่องจราจร ช่วง กม.๖+๓๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 04/01/2565 แขวงทางหลวงตราด งานจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน แหลมงอบ - แสนตุ้ง ตอน ๓ ระหว่าง กม.๒๕+๔๒๔ - กม.๒๖+๐๐๐ และ กม.๒๖+๔๐๐ - กม.๒๖+๙๗๖ ปริมาณงาน ๒ แห่ง (๓๔ ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 27/12/2564 แขวงทางหลวงตราด งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทาง สายทางในความควบคุมแขวงทางหลวงตราด ปริมาณงาน ๗ แห่ง (๒,๗๔๐ อัน) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 24/12/2564 แขวงทางหลวงตราด งานจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๗ ตอน แสนตุ้ง - บ่อไร่ ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยวสูง ๙.๐๐ เมตร พร้อมฐาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๙๐ ต้น และขยายเขตหม้อแปลงไฟฟ้า ปริมาณงาน ๙๓ ต้น (ผลผลิต ๑ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 91 รายการ