title
แขวงทางหลวงตราด
Trat Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายพื้นที่ชายแดน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 05/09/2562 แขวงทางหลวงตราด งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0703 ตอน เขาสมิง – แม่น้ำตราด ระหว่าง กม.399+275 – กม.399+650 ปริมาณงาน 0.690 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 23/07/2562 แขวงทางหลวงตราด งานจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มความปลอดภัยทางหลวง หมายเลข 3155 ตอน ตราด – แหลมศอก อำเภอเมือง จังหวัดตราด ปริมาณงาน 69 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 04/04/2562 แขวงทางหลวงตราด งานจ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0702 ตอนแม่น้ำเวฬุ-เขาสมิง ระหว่าง กม.382+308 - กม.382+732 ปริมาณงาน 608 เมตร (ผลผลิต 1 แห่ง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 29/03/2562 แขวงทางหลวงตราด งานจ้างเหมาบูรณะทางหลวงเพื่อพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน ทางหลวงหมายเลข 3157 ตอน แสนตุ้ง-บ่อไร่-แหลมค้อ อ.บ่อไร่ จ.ตราด บูรณะผิวทางแอสฟัลต์ กว้าง 9 ม. และ 11 ม. ระยะทางไม่น้อยกว่า 2.5 กม. ปริมาณงาน 35,826 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 29/03/2562 แขวงทางหลวงตราด งานจ้างเหมาบูรณะทางหลวงเพื่อพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน ทางหลวงหมายเลข 3157 ตอน แสนตุ้ง-บ่อไร่-แหลมค้อ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด บูรณะผิวทางแอสฟัลต์ กว้าง 9 ม. และ 11 ม. ระยะทางไม่น้อยกว่า 2.5 กม. ปริมาณงาน 35,826 ตร.ม. ยกเลิกแผน
6 12/03/2562 แขวงทางหลวงตราด งานจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9 ม. พร้อมฐานจำนวนไม่น้อยกว่า 15 ต้นและขยายเขตหม้อแปลงไฟฟ้า ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนตราด - หาดเล็ก อ.เมืองตราด จ.ตราด กม.403+290 - กม.403+600 ปริมาณงาน 15 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 12/03/2562 แขวงทางหลวงตราด งานจ้างเหมาบูรณะทางหลวงเพื่อพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน ทางหลวงหมายเลข 3157 ตอน แสนตุ้ง-บ่อไร่-แหลมค้อ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด บูรณะผิวทางแอสฟัลต์ กว้าง 9 ม. และ 11 ม. ระยะทางไม่น้อยกว่า 2.5 กม. ปริมาณงาน 35,826 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 04/03/2562 แขวงทางหลวงตราด งานจ้างเหมาบูรณะและปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 3299 ตอน ช้างทูน-โชคดี ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ผิวทางแอสฟัลต์ระยะทางไม่น้อยกว่า 1.5 กิโลเมตร ปริมาณงาน 23,400 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 22/02/2562 แขวงทางหลวงตราด งานจ้างเหมาค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงตราด เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,157 ต้น เปลี่ยนแปลงแผน
10 05/02/2562 แขวงทางหลวงตราด งานจ้างเหมาค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงตราด เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,157 ต้น เปลี่ยนแปลงแผน
แสดง 1 ถึง 10 จาก 13 รายการ