แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 01/09/2563 แขวงทางหลวงตราด งานจ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการค้าชายแดนเชื่อมโยง EEC และประเทศเพื่อนบ้าน กิจกรรมหลัก พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจและการค้าชายแดน กิจกรรมย่อย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 3159 ตอน เขาสมิง - นนทรีย์ อำเภอเขาสมิง จ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 11/06/2563 แขวงทางหลวงตราด งานจ้างเหมาปรับระดับผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3271 ตอนควบคุม 0100 ตอน เนินสูง – ด่านชุมพล ระหว่าง กม.15+286 – กม.17+307 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 7,530 ตารางเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 04/06/2563 แขวงทางหลวงตราด งานจ้างเหมาปรับระดับผิวแอสฟัสต์ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0703 ตอน เขาสมิง - แม่น้ำตราด ระหว่าง ก.ม.399+266 - กม.399+553 ปริมาณงาน 3,071 ตารางเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 07/04/2563 แขวงทางหลวงตราด งานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงตราด ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0703 ตอน เขาสมิง - แม่น้ำตราด ที่ กม.392+425(ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 07/04/2563 แขวงทางหลวงตราด งานจ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3157 ตอนควบคุม 0101 ตอน แสนตุ้ง - บ่อไร่ ที่ กม.30+503 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 07/04/2563 แขวงทางหลวงตราด งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงด่านชุมพล แขวงทางหลวงตราด ทางหลวงหมายเลข 3157 ตอนควบคุม 0102 ตอน บ่อไร่ - แหลมค้อ ที่ กม.53+400 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 07/04/2563 แขวงทางหลวงตราด งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงขลุง แขวงทางหลวงตราด ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0701 ตอน บ้านพลิ้ว - แม่น้ำเวฬุ ที่ กม.374+365 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 07/04/2563 แขวงทางหลวงตราด งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงวังกระแจะ แขวงทางหลวงตราด ทางหลวงหมายเลข 3 ตอบควบคุม 0703 ตอน เขาสมิง - แม่น้ำตราด ที่ กม.392+425(ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 25/03/2563 แขวงทางหลวงตราด งานจ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0703 ตอน เขาสมิง - แม่น้ำตราด ระหว่าง กม.390+530 - กม.391+120 ปริมาณงาน 900 เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 25/03/2563 แขวงทางหลวงตราด งานจ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0703 ตอนเขาสมิง - แม่น้ำตราด ตอน 1 ระหว่าง กม.385+530 - กม.385+880 ปริมาณงาน 532 เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 41 รายการ