title
แขวงทางหลวงตราด
Trat Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายพื้นที่ชายแดน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ใบสั่งซื้อ 425/35/63/22 12/11/2562 12/11/2562 425/35/63/22 แขวงทางหลวงตราด
2 ใบสั่งซื้อ425/60/63/21 12/11/2562 12/11/2562 425/60/63/21 แขวงทางหลวงตราด
3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 11/11/2562 11/11/2562 425/35/63/20 แขวงทางหลวงตราด
4 ใบสั่งซื้อ 425/60/63/19 08/11/2562 08/11/2562 425/60/63/19 แขวงทางหลวงตราด
5 ใบสั่งซื้อ 425/35/63/18 07/11/2562 07/11/2562 425/35/63/18 แขวงทางหลวงตราด
6 ใบสั่งซื้อ เงินทุน425/30/63/1 07/11/2562 05/11/2562 เงินทุน1.63 แขวงทางหลวงตราด
7 ใบสั่งซื้อ 425/35/63/17 06/11/2562 06/11/2562 425/35/63/17 แขวงทางหลวงตราด
8 ใบสั่งซื้อ 425/60/63/16 05/11/2562 05/11/2562 425/60/63/16 แขวงทางหลวงตราด
9 ใบสั่งซื้อ 425/60/63/11 04/11/2562 04/11/2562 425/60/63/11 แขวงทางหลวงตราด
10 ใบสั่งซื้อ 11 04/11/2562 04/11/2562 425/60/63/11 แขวงทางหลวงตราด
11 ใบสั่งซื้อ 425/35/63/10 01/11/2562 01/11/2562 425/35/63/10 แขวงทางหลวงตราด
12 ใบสั่งซื้อ 425/35/63/8 30/10/2562 30/10/2562 425/35/63/8 แขวงทางหลวงตราด
13 ใบสั่งซื้อ 425/60/63/6 30/10/2562 30/10/2562 425/60/63/6 แขวงทางหลวงตราด
14 ใบสั่งซื้อ 5 28/10/2562 28/10/2562 425/35/63/5 แขวงทางหลวงตราด
15 ใบสั่งซื้อ 3 28/10/2562 28/10/2562 425/60/63/3 แขวงทางหลวงตราด
แสดง 1 ถึง 15 จาก 48 รายการ