ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สัญญาข้อตกลงใบสั่งซื้อเงินทุน 29 28/09/2563 เงินทุน425/40/63/29 แขวงทางหลวงตราด
2 สัญญาข้อตกลงใบสั่งซื้อเงินทุน 28 28/09/2563 เงินทุน425/40/63/28 แขวงทางหลวงตราด
3 ประกาศสัญญา ข้อตกลง 448 28/09/2563 425/35/63/448 แขวงทางหลวงตราด
4 ประกาศสัญญา ข้อตกลง 447 28/09/2563 425/60/63/447 แขวงทางหลวงตราด
5 ประกาศสัญญา ข้อตกลง 449 29/09/2563 425/60/63/449 แขวงทางหลวงตราด
6 ใบสั่งซื้อเงินทุนเลขที่ 72 21/09/2563 เงินทุน425/30/63/72 แขวงทางหลวงตราด
7 ประกาศสัญญา ข้อตกลง 446 23/09/2563 425/35/63/446 แขวงทางหลวงตราด
8 ประกาศสัญญา ข้อตกลง 445 23/09/2563 425/45/63/445 แขวงทางหลวงตราด
9 ประกาศสัญญา ข้อตกลง 444 22/09/2563 425/35/63/444 แขวงทางหลวงตราด
10 ประกาศสัญญา ข้อตกลง 441 18/09/2563 425/35/63/443 แขวงทางหลวงตราด
11 ประกาศสัญญา ข้อตกลง 442 18/09/2563 425/85/63/442 แขวงทางหลวงตราด
12 ประกาศสัญญา ข้อตกลง 441 18/09/2563 425/60/63/441 แขวงทางหลวงตราด
13 ประกาศสัญญา ข้อตกลง 440 16/09/2563 425/45/63/440 แขวงทางหลวงตราด
14 ประกาศสัญญา ข้อตกลง 439 16/09/2563 425/60/63/439 แขวงทางหลวงตราด
15 ประกาศสัญญา ข้อตกลง 438 16/09/2563 425/60/63/438 แขวงทางหลวงตราด
แสดง 1 ถึง 15 จาก 419 รายการ