ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุยานฯ จำนวน 9 รายการ 15/08/2565 เงินทุน425/30/65/111 แขวงทางหลวงตราด
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 266 15/08/2565 425/40/65/266 แขวงทางหลวงตราด
3 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในใบสั่งซื้อวัสดุก่อสร้าง 264 10/08/2565 425/60/65/264 แขวงทางหลวงตราด
4 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อยางรถยนต์ขนาด 16.9-28 ผ้าใบ 12 ชั้น จำนวน 1 รายการ 09/08/2565 เงินทุน425/30/65/110 แขวงทางหลวงตราด
5 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในใบสั่งซื้อวัสดุไฟฟ้า 263 09/08/2565 425/45/65/263 แขวงทางหลวงตราด
6 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในใบสั่งซื้อวัสดุก่อสร้าง 262 09/08/2565 425/60/65/262 แขวงทางหลวงตราด
7 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในใบสั่งซื้อวัสดุก่อสร้าง 258 09/08/2565 425/60/65/258 แขวงทางหลวงตราด
8 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในใบสั่งซื้อวัสดุก่อสร้าง 256 08/08/2565 425/60/65/256 แขวงทางหลวงตราด
9 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในใบสั่งซื้อวัสดุไฟฟ้า 255 08/08/2565 425/45/65/255 แขวงทางหลวงตราด
10 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในใบสั่งซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 254 05/08/2565 425/35/65/254 แขวงทางหลวงตราด
11 ประกาศข้อมูลสารสำคัญในใบสั่งซื้อวัสดุยางแอสฟัลท์ 253 05/08/2565 425/60/65/253 แขวงทางหลวงตราด
12 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในใบสั่งซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 252 04/08/2565 425/35/65/252 แขวงทางหลวงตราด
13 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในใบสั่งซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 250 03/08/2565 425/35/65/250 แขวงทางหลวงตราด
14 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในใบสั่งซื้อวัสดุไฟฟ้า 249 03/08/2565 425/45/65/249 แขวงทางหลวงตราด
15 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในใบสั่งซื้อวัสดุไฟฟ้า 247 02/08/2565 425/45/65/247 แขวงทางหลวงตราด
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,033 รายการ