title
แขวงทางหลวงตราด
Trat Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศสัญญา ข้อตกลง 198 02/04/2563 02/04/2563 425/45/63/198 แขวงทางหลวงตราด
2 ประกาศสัญญา ข้อตกลง 199 02/04/2563 02/04/2563 425/60/63/199 แขวงทางหลวงตราด
3 ประกาศสัญญา ข้อตกลง 192 02/04/2563 01/04/2563 425/-/63/192 แขวงทางหลวงตราด
4 ประกาศสัญญา ข้อตกลง 193 02/04/2563 01/04/2563 425/60/63/193 แขวงทางหลวงตราด
5 ประกาศสัญญา ข้อตกลง 195 02/04/2563 01/04/2563 425/60/63/195 แขวงทางหลวงตราด
6 ประกาศสัญญา ข้อตกลง 197 02/04/2563 01/04/2563 425/35/63/197 แขวงทางหลวงตราด
7 ประกาศสัญญา ข้อตกลง 190 01/04/2563 31/03/2563 425/60/63/190 แขวงทางหลวงตราด
8 ประกาศสัญญา ข้อตกลง 191 01/04/2563 31/03/2563 425/35/63/191 แขวงทางหลวงตราด
9 ประกาศสัญญา ข้อตกลง 187 31/03/2563 30/03/2563 425/60/63/187 แขวงทางหลวงตราด
10 ประกาศสัญญา ข้อตกลง 186 31/03/2563 30/03/2563 425/45/63/186 แขวงทางหลวงตราด
11 ประกาศสัญญา ข้อตกลง 184 30/03/2563 27/03/2563 425/35/63/184 แขวงทางหลวงตราด
12 ประกาศสัญญา ข้อตกลง 182 26/03/2563 26/03/2563 425/35/63/182 แขวงทางหลวงตราด
13 ประกาศสัญญา ข้อตกลง 178 26/03/2563 25/03/2563 425/45/63/178 แขวงทางหลวงตราด
14 ประกาศสัญญา ข้อตกลง 179 26/03/2563 25/03/2563 425/60/63/179 แขวงทางหลวงตราด
15 ประกาศสัญญา ข้อตกลง 180 26/03/2563 25/03/2563 425/35/63/180 แขวงทางหลวงตราด
แสดง 1 ถึง 15 จาก 185 รายการ