ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศสัญญา ข้อตกลง 327 09/07/2563 425/70/63/327 แขวงทางหลวงตราด
2 ประกาศสัญญา ข้อตกลง 326 08/07/2563 425/35/63/326 แขวงทางหลวงตราด
3 ประกาศสัญญา ข้อตกลง 324 03/07/2563 425/40/63/324 แขวงทางหลวงตราด
4 ประกาศสัญญา ข้อตกลง 322 03/07/2563 425/60/63/322 แขวงทางหลวงตราด
5 ประกาศสัญญา ข้อตกลง321 03/07/2563 425/60/63/321 แขวงทางหลวงตราด
6 ประกาศสัญญา ข้อตกลง 320 02/07/2563 425/35/63/320 แขวงทางหลวงตราด
7 ประกาศสัญญา ข้อตกลง 319 01/07/2563 425/35/63/319 แขวงทางหลวงตราด
8 สัญญาข้อตกลงเงินทุน 50 29/06/2563 เงินทุน425/30/63/50 แขวงทางหลวงตราด
9 ประกาศสัญญา ข้อตกลง 318 30/06/2563 425/10/63/308 แขวงทางหลวงตราด
10 สัญญาข้อตกลงใบสั่งซื้อเงินทุน 20 23/06/2563 เงินทุน425/40/63/20 แขวงทางหลวงตราด
11 สัญญาข้อตกลงใบสั่งซื้อเงินทุน 19 23/06/2563 เงินทุน425/35/63/19 แขวงทางหลวงตราด
12 ประกาศสัญญา ข้อตกลง 316 25/06/2563 425/-/63/316 แขวงทางหลวงตราด
13 ประกาศสัญญา ข้อตกลง 315 24/06/2563 425/35/63/315 แขวงทางหลวงตราด
14 ประกาศสัญญา ข้อตกลง 314 24/06/2563 425/45/63/314 แขวงทางหลวงตราด
15 ประกาศสัญญา ข้อตกลง 313 24/06/2563 425/85/63/313 แขวงทางหลวงตราด
แสดง 1 ถึง 15 จาก 286 รายการ