ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๔๗ ตอบควบคุม ๐๑๐๑ ตอน หนองระหาน - คลองเวฬุ ระหว่าง กม.๕+๖๐๐ - กม.๖+๓๐๐ ปริมาณงาน ๓,๘๕๐ ตารางเมตร 19/05/2565 ตร./eb.4/2565 แขวงทางหลวงตราด
2 ขายทอดตลาด ยานพาหนะชำรุด จำนวน 1 รายการ 24/03/2565 ตร.(พ.2)2/2565 แขวงทางหลวงตราด
3 งานจ้างเหมาบูรณะทางหลวงเพื่อพัฒนาโครงข่ายระหว่างจังหวัดเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน ทางหลวงหมายเลข ๓๒๙๙ ตอน ช้างทูน - โชคดี อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี รายการ บูรณะผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง ๙.๐๐ เมตร ผิวทางจราจร ๗.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร 04/03/2565 ประกาศลงวันที่ 4 มีนาคม 2565 แขวงทางหลวงตราด
4 งานจ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอนควบคุม ๐๗๐๓ ตอน เขาสมิง - แม่น้ำตราด ระหว่าง กม.๓๘๓+๐๖๐ - กม.๓๘๓+๔๓๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 21/12/2564 ประกาศลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564 แขวงทางหลวงตราด
5 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) หมวดทางหลวงด่านชุมพล แขวงทางหลวงตราด จ.ตราด 1 แห่ง 24/11/2564 ตร/eb.1/2565 แขวงทางหลวงตราด
6 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด จำนวน 53 รายการ 19/10/2564 ตร(พ.2)1/2565 แขวงทางหลวงตราด
7 งานจ้างเหมาเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอนควบคุม ๐๗๐๓ ตอน เขาสมิง - แม่น้ำตราด ระหว่าง กม.๓๘๙+๓๐๐ - กม.๓๙๐+๔๖๗ ปริมาณงาน ๒๕,๖๗๔ ตารางเมตร 22/06/2564 ประกาศลงวันที่ 22 มิถุนายน 2564 แขวงทางหลวงตราด
8 งานจ้างเหมาปรับระดับผิวแอสฟัสต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เขาสมิง - นนทรีย์ ระหว่าง กม.๑๕+๐๒๐ - กม.๑๖+๓๘๔ 11/03/2564 ประกาศลงวันที่ 11 มีนาคม 2564 แขวงทางหลวงตราด
9 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด งานนอกเงินทุน จำนวน 1 รายการ 25/02/2564 ตร.(พ.2)1/2564 แขวงทางหลวงตราด
10 งานจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอนควบคุม ๐๗๐๔ ตอน แม่น้ำตราด - หาดเล็ก ที่ กม.๔๕๐+๑๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 09/12/2563 ประกาศลงวันที่ 9 ธันวาคม 2563 แขวงทางหลวงตราด
11 งานจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๗ ตอน แสนตุ้ง - บ่อไร่ ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยวสูง ๙.๐๐ เมตร พร้อมฐาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๔๕ ต้น และขยายเขตหม้อแปลงไฟฟ้า ปริมาณงาน ๔๕ ต้น 03/12/2563 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563 แขวงทางหลวงตราด
12 งานจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๗ ตอน บ่อไร่ - แหลมค้อ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยวสูง ๙.๐๐ เมตร พร้อมฐาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๑๕ ต้น และขยายเขตหม้อแปลงไฟฟ้า ปริมาณงาน ๑๑๘ ต้น 03/12/2563 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563 แขวงทางหลวงตราด
13 งานจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอนควบคุม ๐๗๐๔ ตอน แม่น้ำตราด - หาดเล็ก ที่ กม.๔๕๐+๑๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 27/11/2563 ประกาศลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 แขวงทางหลวงตราด
14 งานจ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอนควบคุม ๐๗๐๑ ตอน บ้านพลิ้ว - แม่น้ำเวฬุ ตอน ๔ ระหว่าง กม.๓๕๒+๖๖๓ - กม.๓๕๓+๐๘๗ ปริมาณงาน ๘๑๒ เมตร 27/11/2563 ประกาศลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 แขวงทางหลวงตราด
15 งานจ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอนควบคุม ๐๗๐๑ ตอน บ้านพลิ้ว - แม่น้ำเวฬุ ตอน ๓ ระหว่าง กม.๓๕๑+๒๓๘ - กม.๓๕๒+๑๙๓ ปริมาณงาน ๑,๑๐๐ เมตร 26/11/2563 ประกาศลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 แขวงทางหลวงตราด
แสดง 1 ถึง 15 จาก 72 รายการ