ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 23/06/2563 ประกาศลงวันที่ 23 มิถุนายน 2563 แขวงทางหลวงตราด
2 งานจ้างเหมาปรับระดับผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3271 ตอนควบคุม 0100 ตอน เนินสูง - ด่านชุมพล ระหว่าง กม.15+286 - กม.17+307 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 7,530 ตารางเมตร 18/06/2563 ประกาศลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 แขวงทางหลวงตราด
3 งานจ้างเหมาปรับระดับผิวแอสฟัสต์ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0703 ตอน เขาสมิง - แม่น้ำตราด ระหว่าง ก.ม.399+266 - กม.399+553 ปริมาณงาน 3,071 ตารางเมตร 15/06/2563 ประกาศลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 แขวงทางหลวงตราด
4 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงขลุง แขวงทางหลวงตราด ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0701 ตอน บ้านพลิ้ว - แม่น้ำเวฬุ ที่ กม.374+365 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง 27/04/2563 ประกาศลงวันที่ 27 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงตราด
5 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงขลุง แขวงทางหลวงตราด ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0701 ตอน บ้านพลิ้ว - แม่น้ำเวฬุ ที่ กม.374+365 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง 15/04/2563 ประกาศลงวันที่ 15 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงตราด
6 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงวังกระแจะ แขวงทางหลวงตราด ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0703 ตอน เขาสมิง - แม่น้ำตราด ที่ กม.392+425 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง 14/04/2563 ประกาศลงวันที่ 14 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงตราด
7 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงด่านชุมพล แขวงทางหลวงตราด ทางหลวงหมายเลข 3157 ตอนควบคุม 0102 ตอน บ่อไร่ - แหลมค้อ ที่ กม.53+400 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง 14/04/2563 ประกาศลงวันที่ 14 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงตราด
8 งานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงตราด ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0703 ตอน เขาสมิง - เม่น้ำตราด ที่ กม.392+425(ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/04/2563 ประกาศลงวันที่ 13 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงตราด
9 งานจ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน แสนตุ้ง - บ่อไร่ ที่ กม.๓๐+๕๐๓ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 13/04/2563 ประกาศลงวันที่ 13 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงตราด
10 งานจ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอนควบคุม ๐๗๐๑ ตอน บ้านพลิ้ว - แม่น้ำเวฬุ ระหว่าง กม.๓๕๐+๔๗๐ - กม.๓๕๑+๑๓๐ ปริมาณงาน ๑,๒๔๔ เมตร 03/04/2563 ประกาศลงวันที่ 3 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงตราด
11 งานจ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอนควบคุม ๐๗๐๓ ตอน เขาสมิง - แม่น้ำตราด ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓๘๕+๕๓๐ - กม.๓๘๕+๘๘๐ ปริมาณงาน ๕๓๒ เมตร 02/04/2563 ประกาศลงวันที่ 2 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงตราด
12 งานจ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอนควบคุม ๐๗๐๓ ตอน เขาสมิง - แม่น้ำตราด ระหว่าง กม.๓๙๐+๕๓๐ - กม.๓๙๑+๑๒๐ ปริมาณงาน ๙๐๐ เมตร 02/04/2563 ประกาศลงวันที่ 2 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงตราด
13 งานจ้างเหมาเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๗๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ขลุง - มะขาม ระหว่าง กม.๑๑+๐๐๕ - กม.๑๑+๓๖๓, กม.๑๓+๙๐๓ - กม.๑๔+๒๖๕, กม.๑๖+๔๒๐ - กม.๒๑+๕๓๐ ปริมาณงาน ๕๒,๔๗๐ ตารางเมตร 01/04/2563 ประกาศลงวันที่ 1 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงตราด
14 งานจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน แหลมงอบ - แสนตุ้ง ระหว่าง กม.๑๗+๔๗๐ - กม.๑๙+๙๗๕,กม.๓๓+๖๐๒ - กม.๓๓+๘๗๐ ปริมาณงาน ๒๗,๗๓๐ ตารางเมตร 01/04/2563 ประกาศลงวันที่ 1 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงตราด
15 งานจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๙๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ช้างทูน - โชคดี ระหว่าง กม.๑๖+๑๕๐ - กม.๑๘+๕๐๐,กม.๒๒+๔๔๔ - กม.๒๓+๗๑๐ ปริมาณงาน ๓๒,๕๔๔ ตารางเมตร 01/04/2563 ประกาศลงวันที่ 1 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงตราด
แสดง 1 ถึง 15 จาก 42 รายการ