ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุยานฯ จำนวน 9 รายการ 15/08/2565 เงินทุน425/30/65/111 แขวงทางหลวงตราด
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 266 15/08/2565 425/40/65/266 แขวงทางหลวงตราด
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 264 10/08/2565 425/60/65/264 แขวงทางหลวงตราด
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 263 09/08/2565 425/60/65/263 แขวงทางหลวงตราด
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 262 09/08/2565 425/60/65/262 แขวงทางหลวงตราด
6 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ ขนาด 16.9-28 ผ้าใบ 12 ชั้น จำนวน 1 รายการ 09/08/2565 เงินทุน425/30/65/110 แขวงทางหลวงตราด
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 256 08/08/2565 425/60/65/256 แขวงทางหลวงตราด
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 255 08/08/2565 425/45/65/255 แขวงทางหลวงตราด
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 258 09/08/2565 425/60/65/258 แขวงทางหลวงตราด
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 24 05/08/2565 425/35/65/254 แขวงทางหลวงตราด
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางแอสฟัลท์ 253 05/08/2565 425/60/65/253 แขวงทางหลวงตราด
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 252 04/08/2565 425/35/65/252 แขวงทางหลวงตราด
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 250 03/08/2565 425/35/65/250 แขวงทางหลวงตราด
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 249 03/08/2565 425/45/65/249 แขวงทางหลวงตราด
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าอ247 02/08/2565 425/45/65/247 แขวงทางหลวงตราด
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,420 รายการ