ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ รายไตรมาส 3 09/07/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส 3 แขวงทางหลวงตราด
2 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 08/07/2563 425/35/63/326 แขวงทางหลวงตราด
3 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ 03/07/2563 425/40/63/324 แขวงทางหลวงตราด
4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 03/07/2563 425/60/63/322 แขวงทางหลวงตราด
5 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 03/07/2563 425/60/63/321 แขวงทางหลวงตราด
6 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 02/07/2563 425/35/63/320 แขวงทางหลวงตราด
7 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 01/07/2563 425/35/63/319 แขวงทางหลวงตราด
8 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 1 รายการ 30/06/2563 425/10/63/318 แขวงทางหลวงตราด
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานฯ จำนวน 4 รายการ 29/06/2563 เงินทุน425/30/63/50 แขวงทางหลวงตราด
10 งานจ้างเหมาปรับระดับผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3271 ตอนควบคุม 0100 ตอน เนินสูง - ด่านชุมพล ระหว่าง กม.15+286 - กม.17+307 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 7,530 ตารางเมตร 30/06/2563 ประกาศลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 แขวงทางหลวงตราด
11 งานจ้างเหมาปรับระดับผิวแอสฟัสต์ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0703 ตอน เขาสมิง - แม่น้ำตราด ระหว่าง ก.ม.399+266 - กม.399+553 ปริมาณงาน 3,071 ตารางเมตร 29/06/2563 ประกาศลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563 แขวงทางหลวงตราด
12 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงป้ายชื่อสำนักงาน หมวดทางหลวงช้างทูน จำนวน 1 งาน 25/06/2563 425/-/63/316 แขวงทางหลวงตราด
13 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 24/06/2563 425/35/63/315 แขวงทางหลวงตราด
14 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 24/06/2563 425/45/63/314 แขวงทางหลวงตราด
15 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 24/06/2563 425/85/63/313 แขวงทางหลวงตราด
แสดง 1 ถึง 15 จาก 703 รายการ