ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาสผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 29/09/2563 425/60/63/449 แขวงทางหลวงตราด
2 ประกาสผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 28/09/2563 425/35/63/448 แขวงทางหลวงตราด
3 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A.4 จำนวน 1 รายการ 28/09/2563 เงินทุน425/40/63/29 แขวงทางหลวงตราด
4 ประกาสผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 28/09/2563 425/60/63/447 แขวงทางหลวงตราด
5 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อหมึกปริ้นเตอร์ OKI B412 28/09/2563 เงินทุน425/40/63/28 แขวงทางหลวงตราด
6 งานจ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการค้าชายแดนเชื่อมโยง EEC และประเทศเพื่อนบ้าน กิจกรรมหลัก พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจและการค้าชายแดน กิจกรรมย่อย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 3159 ตอน เขาสมิง - นนทรีย์ อำเภอเขาสมิง จ 29/09/2563 ประกาศลงวันที่ 29 กันยายน 2563 แขวงทางหลวงตราด
7 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุยานฯ จำนวน 9 รายการ 21/09/2563 เงินทุน425/30/6372 แขวงทางหลวงตราด
8 ประกาสผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 22/09/2563 425/35/63/444 แขวงทางหลวงตราด
9 ประกาสผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 18/09/2563 425/60/63/441 แขวงทางหลวงตราด
10 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 23/09/2563 425/35/63/446 แขวงทางหลวงตราด
11 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 23/09/2563 425/45/63/445 แขวงทางหลวงตราด
12 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 18/09/2563 425/35/63/443 แขวงทางหลวงตราด
13 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 18/09/2563 425/85/63/442 แขวงทางหลวงตราด
14 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 16/09/2563 425/45/63/440 แขวงทางหลวงตราด
15 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 16/09/2563 425/60/63/439 แขวงทางหลวงตราด
แสดง 1 ถึง 15 จาก 810 รายการ