title
แขวงทางหลวงตราด
Trat Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๓๒๙๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ช้างทูน - โชคดี ตอน ๒ ระหว่าง กม.๔+๔๐๐ - กม.๖+๓๕๐ ปริมาณงาน ๕๕ ต้น 03/04/2563 03/04/2563 ประกาศลงวันที่ 3 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงตราด
2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 01/04/2563 27/03/2563 425/35/63/184 แขวงทางหลวงตราด
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 01/04/2563 25/03/2563 425/60/63/181 แขวงทางหลวงตราด
4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/04/2563 25/03/2563 425/35/63/180 แขวงทางหลวงตราด
5 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 01/04/2563 31/03/2563 425/35/63/191 แขวงทางหลวงตราด
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 01/04/2563 31/03/2563 425/60/63/190 แขวงทางหลวงตราด
7 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 01/04/2563 30/03/2563 425/60/63/187 แขวงทางหลวงตราด
8 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 01/04/2563 30/03/2563 425/45/63/186 แขวงทางหลวงตราด
9 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/04/2563 26/03/2563 425/35/63/182 แขวงทางหลวงตราด
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 01/04/2563 01/01/2513 425/40/63/181 แขวงทางหลวงตราด
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 01/04/2563 25/03/2563 425/60/63/179 แขวงทางหลวงตราด
12 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 01/04/2563 25/03/2563 425/45/63/178 แขวงทางหลวงตราด
13 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 26/03/2563 20/03/2563 425/85/63/173 แขวงทางหลวงตราด
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 26/03/2563 24/03/2563 425/60/63/176 แขวงทางหลวงตราด
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 26/03/2563 20/03/2563 425/60/63/174 แขวงทางหลวงตราด
แสดง 1 ถึง 15 จาก 572 รายการ