title
แขวงทางหลวงตราด
Trat Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายพื้นที่ชายแดน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 13/11/2562 07/11/2562 425/35/63/18 แขวงทางหลวงตราด
2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 13/11/2562 12/11/2562 425/35/63/22 แขวงทางหลวงตราด
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 13/11/2562 12/11/2562 425/60/63/21 แขวงทางหลวงตราด
4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 13/11/2562 11/11/2562 425/35/63/20 แขวงทางหลวงตราด
5 ซื้อวัสดุยานฯ จำนวน 9 รายการ 07/11/2562 05/11/2562 เงินทุน425/30/63/1 แขวงทางหลวงตราด
6 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 07/11/2562 06/11/2562 425/35/63/17 แขวงทางหลวงตราด
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ 07/11/2562 05/11/2562 425/60/63/16 แขวงทางหลวงตราด
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 05/11/2562 04/11/2562 425/60/63/11 แขวงทางหลวงตราด
9 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 05/11/2562 01/11/2562 425/35/63/10 แขวงทางหลวงตราด
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 05/11/2562 01/11/2562 425/35/63/10 แขวงทางหลวงตราด
11 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 31/10/2562 26/10/2562 425/35/63/8 แขวงทางหลวงตราด
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 31/10/2562 26/10/2562 425/60/63/6 แขวงทางหลวงตราด
13 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 31/10/2562 26/10/2562 425/35/63/5 แขวงทางหลวงตราด
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 31/10/2562 28/10/2562 425/60/63/3 แขวงทางหลวงตราด
15 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างซ่อม 1 10/10/2562 01/10/2562 425/-/63/1 แขวงทางหลวงตราด
แสดง 1 ถึง 15 จาก 439 รายการ