title
แขวงทางหลวงตราด
Trat Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายพื้นที่ชายแดน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3157 ตอนบ่อไร่ - แหลมค้อ ตอน 1 ระหว่าง กม.34+650 - กม.37+650 จำนวน 27,576 ตารางเมตร 29/10/2562 25/10/2561 ตร.14/2562 แขวงทางหลวงตราด
2 งานจ้างเหมาฉาบผิวแอสฟัลต์ PARA SLURRY SEAL TYPE 3 ทางหลวงหมายเลข 3148 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตราด - แหลมงอบ ระหว่าง กม.3+296 - กม.3+930 , กม. 5+880 - กม. 10+720 , กม. 17+920 - กม. 18+850 ปริมาณงาน 86,773 ตารางเมตร 29/10/2562 19/10/2561 ตร.10/2562 แขวงทางหลวงตราด
3 งานจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3157 ตอนควบคุม 0101 ตอน แสนตุ้ง-บ่อไร่ ระหว่าง กม. 9+630 - กม. 10+470 ปริมาณงาน 24 ต้น 29/10/2562 18/10/2561 ตร.2/2562 แขวงทางหลวงตราด
4 งานจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มความปลอดภัยทางหลวง หมายเลข 3155 ตอน ตราด – แหลมศอก อำเภอเมือง จังหวัดตราด ปริมาณงาน 69 ต้น 26/07/2562 26/07/2562 ตร./eb.23/2562 แขวงทางหลวงตราด
5 งานจ้างเหมาบูรณะทางหลวงเพื่อพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน ทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๗ ตอน แสนตุ้ง-บ่อไร่-แหลมค้อ อ.บ่อไร่ จ.ตราด บูรณะผิวทางแอสฟัลต์ กว้าง ๙ ม. และ ๑๑ ม. ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒.๕ กม. ปริมาณงาน ๓๕,๘๒๖ ตร.ม. 04/04/2562 04/04/2562 ตร./eb.21/2562 แขวงทางหลวงตราด
6 งานจ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0702 ตอนแม่น้ำเวฬุ-เขาสมิง ระหว่าง กม.382+308 - กม.382+732 ปริมาณงาน 608 เมตร (ผลผลิต 1 แห่ง) 04/04/2562 04/04/2562 ประกาศลงวันที่ 29 เมษายน 2562 แขวงทางหลวงตราด
7 งานจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยวสูง ๙ ม. พร้อมฐานจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕ ต้นและขยายเขตหม้อแปลงไฟฟ้า ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอนตราด-หาดเล็ก อ.เมืองตราด จ.ตราด กม.๔๐๓+๒๙๐-กม.๔๐๓+๖๐๐ ปริมาณงาน ๑๕ ต้น 13/03/2562 13/03/2562 ประกาศลงวันที่ 1 เมษายน 2562 แขวงทางหลวงตราด
8 งานจ้างเหมาบูรณะและปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข ๓๒๙๙ ตอน ช้างทูน - โชคดี ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด กม.๑๓+๕๕๐-กม.๑๖+๑๕๐ ผิวทางแอสฟัลต์ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑.๕ กิโลเมตร ปริมาณงาน ๒๓,๔๐๐ ตร.ม. 11/03/2562 11/03/2562 ประกาศลงวันที่ 5 เมษายน 2562 แขวงทางหลวงตราด
9 งานจ้างเหมาปรับระดับผิวแอสฟัลต์หนา 4 ซม.ทางหลวงหมายเลข 3388 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านโป่ง - บ่อไร่ ระหว่าง กม. 4+500 - กม.7+500 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 8,020 ตารางเมตร 08/03/2562 08/03/2562 สทล.14 ขท.ตราด.1/พ.2/327 แขวงทางหลวงตราด
10 งานจ้างเหมาค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงตราด เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา ทางหลวงหมายเลข ๓, ๓๑๕๗ , ๓๑๕๘, ๓๑๕๙ และ ๓๔๙๔ ปริมาณงาน ๗ แห่ง (๑,๑๕๗ ต้น) 27/02/2562 27/02/2562 สทล.14ขท.ตราด.1/พ.2/21/2562 แขวงทางหลวงตราด
11 งานจ้างเหมาขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3159 ตอนควบคุม 0100 ตอนเขาสมิง - นนทรีย์ ระหว่าง กม.23+460-กม.23+900 และทางหลวงหมายเลข 3157 ตอนควบคุม 0102 ตอน บ่อไร่-แหลมค้อ ระหว่าง กม.45+100-กม.45+320 , กม.52+290-กม.53+310 ปริมาณงาน 16,270 ตร.ม. 06/12/2561 03/12/2561 พ.152/2562 แขวงทางหลวงตราด
12 งานจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3158 ตอนควบคุม 0100 ตอนแสนตุ้ง - หนองบัว ระหว่าง กม.24+030 - กม.26+400 ปริมาณงาน 21,330 ตารางเมตร 06/12/2561 03/12/2561 พ.155/2562 แขวงทางหลวงตราด
13 งานจ้างเหมาขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3159 ตอนควบคุม 0100 ตอนเขาสมิง-นนทรีย์ ระหว่าง กม.23+460 - กม.23+900 และทางหลวงหมายเลข 3157 ตอนควบคุม 0102 ตอน บ่อไร่-แหลมค้อ ระหว่าง กม.45+100-กม.45+320,กม.52+290-กม.53+310 ปริมาณงาน 16,270 06/12/2561 03/12/2561 พ.152/2562 แขวงทางหลวงตราด
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 รายการ