title
แขวงทางหลวงตราด
Trat Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายพื้นที่ชายแดน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0703 ตอน เขาสมิง – แม่น้ำตราด ระหว่าง กม.399+275 – กม.399+650 ปริมาณงาน 0.690 กม. 06/09/2562 06/09/2562 ประกาศลงวันที่ 6 กันยายน 2562 แขวงทางหลวงตราด
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงความปลอดภัยหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 3155 ตอน ตราด - แหลมศอก 26/07/2562 26/07/2562 425/-/62/310 แขวงทางหลวงตราด
3 งานจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มความปลอดภัยทางหลวง หมายเลข 3155 ตอน ตราด – แหลมศอก อำเภอเมือง จังหวัดตราด ปริมาณงาน 69 ต้น 26/07/2562 26/07/2562 ตร./eb.23/2562 แขวงทางหลวงตราด
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุเชื้อเพลิง 305 26/07/2562 23/07/2562 425/35/62/305 แขวงทางหลวงตราด
5 งานจ้างเหมาบูรณะทางหลวงเพื่อพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน ทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๗ ตอน แสนตุ้ง-บ่อไร่-แหลมค้อ อ.บ่อไร่ จ.ตราด บูรณะผิวทางแอสฟัลต์ กว้าง ๙ ม. และ ๑๑ ม. ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒.๕ กม. ปริมาณงาน ๓๕,๘๒๖ ตร.ม. 04/04/2562 04/04/2562 ตร./eb.21/2562 แขวงทางหลวงตราด
6 งานจ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0702 ตอนแม่น้ำเวฬุ-เขาสมิง ระหว่าง กม.382+308 - กม.382+732 ปริมาณงาน 608 เมตร (ผลผลิต 1 แห่ง) 04/04/2562 04/04/2562 ประกาศลงวันที่ 29 เมษายน 2562 แขวงทางหลวงตราด
7 งานจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยวสูง ๙ ม. พร้อมฐานจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕ ต้นและขยายเขตหม้อแปลงไฟฟ้า ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอนตราด-หาดเล็ก อ.เมืองตราด จ.ตราด กม.๔๐๓+๒๙๐-กม.๔๐๓+๖๐๐ ปริมาณงาน ๑๕ ต้น 13/03/2562 13/03/2562 ประกาศลงวันที่ 1 เมษายน 2562 แขวงทางหลวงตราด
8 งานจ้างเหมาบูรณะและปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข ๓๒๙๙ ตอน ช้างทูน - โชคดี ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด กม.๑๓+๕๕๐-กม.๑๖+๑๕๐ ผิวทางแอสฟัลต์ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑.๕ กิโลเมตร ปริมาณงาน ๒๓,๔๐๐ ตร.ม. 11/03/2562 11/03/2562 ประกาศลงวันที่ 5 เมษายน 2562 แขวงทางหลวงตราด
9 งานจ้างเหมาปรับระดับผิวแอสฟัลต์หนา 4 ซม.ทางหลวงหมายเลข 3388 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านโป่ง - บ่อไร่ ระหว่าง กม. 4+500 - กม.7+500 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 8,020 ตารางเมตร 08/03/2562 08/03/2562 สทล.14 ขท.ตราด.1/พ.2/327 แขวงทางหลวงตราด
10 งานจ้างเหมาค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงตราด เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา ทางหลวงหมายเลข ๓, ๓๑๕๗ , ๓๑๕๘, ๓๑๕๙ และ ๓๔๙๔ ปริมาณงาน ๗ แห่ง (๑,๑๕๗ ต้น) 27/02/2562 27/02/2562 สทล.14ขท.ตราด.1/พ.2/21/2562 แขวงทางหลวงตราด
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 123 24/01/2562 22/01/2562 425/60/62/123 แขวงทางหลวงตราด
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 125 24/01/2562 22/01/2562 425/35/62/125 แขวงทางหลวงตราด
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 14/01/2562 09/01/2562 425/35/62/114 แขวงทางหลวงตราด
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งหลักบอกระยะทาง กม.ย่อย 14/01/2562 08/01/2562 425/-/62/113 แขวงทางหลวงตราด
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 14/01/2562 08/01/2562 425/35/62/112 แขวงทางหลวงตราด
แสดง 1 ถึง 15 จาก 22 รายการ