ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง 13/06/2565 425/-/65/205 แขวงทางหลวงตราด
2 งานจ้างเหมาปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๔๗ ตอบควบคุม ๐๑๐๑ ตอน หนองระหาน - คลองเวฬุ ระหว่าง กม.๕+๖๐๐ - กม.๖+๓๐๐ ปริมาณงาน ๓,๘๕๐ ตารางเมตร 11/05/2565 ประกาศลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 แขวงทางหลวงตราด
3 งานจ้างเหมาปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3159 ตอนควบคุม 0100 ตอน เขาสมิง – นนทรีย์ ระหว่าง กม.17+790 – กม.18+070 ปริมาณงาน 1,540 ตารางเมตร 03/05/2565 425/-/65/166 แขวงทางหลวงตราด
4 งานจ้างเหมาปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3271 ตอนควบคุม 0100 ตอน เนินสูง – ด่านชุมพล ระหว่าง กม.11+830 – กม.12+138 ปริมาณงาน 1,540 ตารางเมตร 10/05/2565 425/-/65/171 แขวงทางหลวงตราด
5 งานจ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0703 ตอน เขาสมิง – แม่น้ำตราด ระหว่าง กม.383+060 – กม.383+430 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2565 ประกาศลงวันที่ 7 เมษายน 2565 แขวงทางหลวงตราด
6 งานจ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอนควบคุม ๐๗๐๓ ตอน เขาสมิง - แม่น้ำตราด ระหว่าง กม.๓๘๓+๐๖๐ - กม.๓๘๓+๔๓๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 11/03/2565 ประกาศลงวันที่ 8 มีนาคม 2565 แขวงทางหลวงตราด
7 งานจ้างเหมาซ่อมแซมโครงสร้างชั้นทางตำแหน่งท่อลอดและผิวทางที่เกิดความชำรุดเสียงหายจากภัยพิบัติทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0704 ตอน แม่น้ำตราด - หาดเล็ก ระหว่าง กม.483+279 - กม.483+329 ปริมาณงาน 300 ตารางเมตร 02/03/2565 ประกาศลงวันที่ 2 มีนาคม 2565 แขวงทางหลวงตราด
8 งานจ้างเหมาบูรณะทางหลวงเพื่อพัฒนาโครงข่ายระหว่างจังหวัดเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน ทางหลวงหมายเลข ๓๒๙๙ ตอน ช้างทูน - โชคดี อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี รายการ บูรณะผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง ๙.๐๐ เมตร ผิวทางจราจร ๗.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง 28/02/2565 ประกาศลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 แขวงทางหลวงตราด
9 งานจ้างเหมาบูรณะทางหลวงเพื่อพัฒนาโครงข่ายระหว่างจังหวัดเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน ทางหลวงหมายเลข ๓๒๙๙ ตอน ช้างทูน - โชคดี อ.ขลุง จ.จันทบุรี รายการ บูรณะผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง ๙.๐๐ เมตร ผิวทางจราจร ๗.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยก 25/01/2565 ประกาศลงวันที่ 25 มกราคม 2565 แขวงทางหลวงตราด
10 งานจ้างเหมาปรับปรุงทางแยกเพื่อพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน ทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๗ ตอน แสนตุ้ง - บ่อไร่ ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน ๔ ช่องจราจร ช่วง กม.๒๗+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 19/01/2565 ประกาศลงวันที่ 19 มกราคม 2565 แขวงทางหลวงตราด
11 งานจ้างเหมาพัฒนาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๕ ตอน ตราด - แหลมศอก ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จำนวน ๔ ช่องจราจร ช่วง กม.๖+๓๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 17/01/2565 ประกาศลงวันที่ 17 มกราคม 2565 แขวงทางหลวงตราด
12 งานจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๗ ตอน แสนตุ้ง - บ่อไร่ ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยวสูง ๙.๐๐ เมตร พร้อมฐาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๙๐ ต้น และขยายเขตหม้อแปลงไฟฟ้า ปริมาณงาน ๙๓ ต้น (ผลผลิต ๑ 12/01/2565 ประกาศลงวันที่ 12 มกราคม 2565 แขวงทางหลวงตราด
13 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) หมวดทางหลวงด่านชุมพล แขวงทางหลวงตราด จ.ตราด 1 แห่ง 11/01/2565 ประกาศลงวันที่ 11 มกราคม 2565 แขวงทางหลวงตราด
14 งานจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน แหลมงอบ - แสนตุ้ง ตอน ๓ ระหว่าง กม.๒๕+๔๒๔ - กม.๒๖+๐๐๐ และ กม.๒๖+๔๐๐ - กม.๒๖+๙๗๖ ปริมาณงาน ๒ แห่ง (๓๔ ต้น) 04/01/2565 ประกาศลงวันที่ 4 มกราคม 2565 แขวงทางหลวงตราด
15 งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทาง สายทางในความควบคุมแขวงทางหลวงตราด ปริมาณงาน ๗ แห่ง (๒,๗๔๐ อัน) 27/12/2564 ประกาศลงวันที่ 27 ธันวาคม 2564 แขวงทางหลวงตราด
แสดง 1 ถึง 15 จาก 103 รายการ