ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดการรายไตรมาส 04/07/2565 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส แขวงทางหลวงตราด
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายไตรมาสที่ 2 08/04/2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายไตรมาส ที่ 2 แขวงทางหลวงตราด
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายไตรมาส 4 05/10/2564 ประกาศผู้ชนะ รายไตรมาสที่ 4 แขวงทางหลวงตราด
4 ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส 4 05/10/2564 ประกาศผู้ชนะ รายไตรมาสที่ 4 แขวงทางหลวงตราด
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายไตรมาส 3 07/07/2564 ประกาศผู้ชนะ รายไตรมาสที่ 3 แขวงทางหลวงตราด
6 ประกาศผลผู้ชนะ รายไตรมาส 07/04/2564 ประกาศผู้ชนะ รายไตรมาสที่ 2 แขวงทางหลวงตราด
7 ประกาศสัญญาข้อตกลงรายไตรมาสที่ 1 14/01/2564 ประกาศสัญญาข้อตกลงรายไตรมาสที่ 1 แขวงทางหลวงตราด
8 ประกาศรายไตรมาส 4 02/10/2563 ประกาศรายไตรมาส 4 แขวงทางหลวงตราด
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ รายไตรมาส 3 09/07/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส 3 แขวงทางหลวงตราด
10 ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส 2 08/04/2563 ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส 2 แขวงทางหลวงตราด
11 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคารายไตรมาส 1 08/01/2563 ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส 1.63 แขวงทางหลวงตราด
12 ประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส 30/09/2562 ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส แขวงทางหลวงตราด
13 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส 3 09/07/2562 แขวงทางหลวงตราด
14 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา รายไตรมาส 2 05/04/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายไตรมาส 2 แขวงทางหลวงตราด
15 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ 28/02/2562 425/45/62/171 แขวงทางหลวงตราด
แสดง 1 ถึง 15 จาก 17 รายการ