ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศรายไตรมาส 4 02/10/2563 ประกาศรายไตรมาส 4 แขวงทางหลวงตราด
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ รายไตรมาส 3 09/07/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส 3 แขวงทางหลวงตราด
3 ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส 2 08/04/2563 ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส 2 แขวงทางหลวงตราด
4 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคารายไตรมาส 1 08/01/2563 ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส 1.63 แขวงทางหลวงตราด
5 ประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส 30/09/2562 ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส แขวงทางหลวงตราด
6 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส 3 09/07/2562 แขวงทางหลวงตราด
7 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา รายไตรมาส 2 05/04/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายไตรมาส 2 แขวงทางหลวงตราด
8 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ 28/02/2562 425/45/62/171 แขวงทางหลวงตราด
9 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 28/02/2562 425/60/62/170 แขวงทางหลวงตราด
10 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 26/02/2562 425/35/62/169 แขวงทางหลวงตราด
แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 รายการ