title
แขวงทางหลวงตราด
Trat Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคารายไตรมาส 1 08/01/2563 08/01/2563 ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส 1.63 แขวงทางหลวงตราด
2 ประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส 30/09/2562 30/09/2562 ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส แขวงทางหลวงตราด
3 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส 3 09/07/2562 09/07/2562 แขวงทางหลวงตราด
4 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา รายไตรมาส 2 05/04/2562 05/04/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายไตรมาส 2 แขวงทางหลวงตราด
5 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ 05/03/2562 28/02/2562 425/45/62/171 แขวงทางหลวงตราด
6 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 05/03/2562 28/02/2562 425/60/62/170 แขวงทางหลวงตราด
7 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 05/03/2562 26/02/2562 425/35/62/169 แขวงทางหลวงตราด
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 รายการ