title
แขวงทางหลวงตราด
Trat Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายพื้นที่ชายแดน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส 30/09/2562 30/09/2562 ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส แขวงทางหลวงตราด
2 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส 3 09/07/2562 09/07/2562 แขวงทางหลวงตราด
3 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา รายไตรมาส 2 05/04/2562 05/04/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายไตรมาส 2 แขวงทางหลวงตราด
4 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ 05/03/2562 28/02/2562 425/45/62/171 แขวงทางหลวงตราด
5 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 05/03/2562 28/02/2562 425/60/62/170 แขวงทางหลวงตราด
6 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 05/03/2562 26/02/2562 425/35/62/169 แขวงทางหลวงตราด
แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 รายการ