ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอนควบคุม ๐๗๐๓ ตอน เขาสมิง - แม่น้ำตราด ระหว่าง กม.๓๘๓+๐๖๐ - กม.๓๘๓+๔๓๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 14/01/2565 ประกาศลงวันที่ 14 มกราคม 2565 แขวงทางหลวงตราด
2 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) หมวดทางหลวงด่านชุมพล แขวงทางหลวงตราด จ.ตราด 1 แห่ง 07/12/2564 ประกาศลงวันที่ 7 ธันวาคม 2564 แขวงทางหลวงตราด
3 งานจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอนควบคุม ๐๗๐๔ ตอน แม่น้ำตราด - หาดเล็ก ที่ กม.๔๕๐+๑๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 09/12/2563 ประกาศลงวันที่ 9 ธันวาคม 2563 แขวงทางหลวงตราด
4 งานจ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการค้าชายแดนเชื่อมโยง EEC และประเทศเพื่อนบ้าน กิจกรรมหลัก พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจและการค้าชายแดน กิจกรรมย่อย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 3159 ตอน เขาสมิง - นนทรีย์ อำเภอเขาสมิง 09/02/2564 ประกาศลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 แขวงทางหลวงตราด
5 งานจ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการค้าชายแดนเชื่อมโยง EEC และประเทศเพื่อนบ้าน กิจกรรมหลัก พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจและการค้าชายแดน กิจกรรมย่อย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 3159 ตอน เขาสมิง - นนทรีย์ อำเภอเขาสมิง 08/02/2564 ประกาศลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 แขวงทางหลวงตราด
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ จัดจ้าง รายไตรมาส 3 09/07/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ รายไตรมาส 3 แขวงทางหลวงตราด
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 10/06/2563 425/60/63/293 แขวงทางหลวงตราด
8 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงขลุง แขวงทางหลวงตราด ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0701 ตอน บ้านพลิ้ว - แม่น้ำเวฬุ ที่ กม.374+365 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง 18/05/2563 ประกาศลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงตราด
9 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงขลุง แขวงทางหลวงตราด ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0701 ตอน บ้านพลิ้ว - แม่น้ำเวฬุ ที่ กม.374+365 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง 24/04/2563 ประกาศลงวันที่ 24 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงตราด
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 01/01/2513 425/40/63/181 แขวงทางหลวงตราด
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 25/03/2563 425/60/63/181 แขวงทางหลวงตราด
12 ประกาศสัญญา ข้อตกลง 214 15/04/2563 425/60/63/214 แขวงทางหลวงตราด
13 งานจ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน แสนตุ้ง - บ่อไร่ ที่ กม.๓๐+๕๐๓ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 02/04/2563 ประกาศลงวันที่ 2 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงตราด
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 27/11/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิง แขวงทางหลวงตราด
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 396 20/11/2561 425/60/62/396 แขวงทางหลวงตราด
แสดง 1 ถึง 15 จาก 18 รายการ