ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ จัดจ้าง รายไตรมาส 3 09/07/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ รายไตรมาส 3 แขวงทางหลวงตราด
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 10/06/2563 425/60/63/293 แขวงทางหลวงตราด
3 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงขลุง แขวงทางหลวงตราด ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0701 ตอน บ้านพลิ้ว - แม่น้ำเวฬุ ที่ กม.374+365 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง 18/05/2563 ประกาศลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงตราด
4 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงขลุง แขวงทางหลวงตราด ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0701 ตอน บ้านพลิ้ว - แม่น้ำเวฬุ ที่ กม.374+365 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง 24/04/2563 ประกาศลงวันที่ 24 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงตราด
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 01/01/2513 425/40/63/181 แขวงทางหลวงตราด
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 25/03/2563 425/60/63/181 แขวงทางหลวงตราด
7 ประกาศสัญญา ข้อตกลง 214 15/04/2563 425/60/63/214 แขวงทางหลวงตราด
8 งานจ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน แสนตุ้ง - บ่อไร่ ที่ กม.๓๐+๕๐๓ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 02/04/2563 ประกาศลงวันที่ 2 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงตราด
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 27/11/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิง แขวงทางหลวงตราด
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 396 20/11/2561 425/60/62/396 แขวงทางหลวงตราด
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 364 23/07/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 364 แขวงทางหลวงตราด
12 ประกาศยกเลิกประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกล งานเงินทุน จำนวน 3 รายการ 17/01/2562 ประกาศลงวันที่ 17 มกราคม 2562 แขวงทางหลวงตราด
13 ประกวดราคาจ้างเหมางานฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3516 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ่อล่าง - มาบชุบเห็ด ระหว่าง กม.0+000 - กม.6+985 ปริมาณงาน 85,120 ตารางเมตร 29/01/2562 29012562 แขวงทางหลวงตราด
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 รายการ