title
แขวงทางหลวงตราด
Trat Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน แสนตุ้ง - บ่อไร่ ที่ กม.๓๐+๕๐๓ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 02/04/2563 02/04/2563 ประกาศลงวันที่ 2 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงตราด
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 02/01/2563 27/11/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิง แขวงทางหลวงตราด
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 396 23/09/2562 20/11/2561 425/60/62/396 แขวงทางหลวงตราด
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 364 27/08/2562 23/07/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 364 แขวงทางหลวงตราด
5 ประกาศยกเลิกประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกล งานเงินทุน จำนวน 3 รายการ 17/01/2562 17/01/2562 ประกาศลงวันที่ 17 มกราคม 2562 แขวงทางหลวงตราด
6 ประกวดราคาจ้างเหมางานฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3516 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ่อล่าง - มาบชุบเห็ด ระหว่าง กม.0+000 - กม.6+985 ปริมาณงาน 85,120 ตารางเมตร 29/01/2562 29/01/2562 29012562 แขวงทางหลวงตราด
แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 รายการ