วันรักต้นไม้ประจำปี ของชาติ พ.ศ 2562”
ลงวันที่ 01/11/2562

วันพฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสมเดช โสภณดิเรกรัตน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตราด พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร,ฝ่ายปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดกิจกรรม”วันรักต้นไม้ประจำปี ของชาติ พ.ศ 2562” ณ บ้านเนินเปราะ ทางหลวงหมายเลข 3271 ตอนเนินสูง –ด่านชุมพล ที่ กม. 17 + 750


'