ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 19/04/2564 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่หน่วยงานดำเนินการในปี2563(งบจังหวัด)
2 29/03/2564 กฏกระทรวง "ความเร็ว" ฉบับใหม่
3 05/03/2563 ประกาศแขวงทางหลวงตราด การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๗ ตอน แสนตุ้ง - บ่อไร่ ระหว่าง ๑๘+๑o๖ - ๑๙+o๗๕
4 05/03/2563 ประกาศแขวงทางหลวงตราด การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๘ ตอน แสนตุ้ง - หนองบัว ระหว่าง ๑๘+๖๕o - ๑๙+๗๕o
5 20/02/2563 อุบัติเหตุลดลง! กรมทางหลวง สรุปอุบัติเหตุบนทางหลวงเดือนมกราคม 2563 พร้อมขอความร่วมมือปฏิบัติตามกฎจราจร พบอุบัติเหตุโทร 1586
6 20/01/2563 กรมทางหลวงเดินหน้าแก้ไขปัญหามลพิษ PM 2.5ขานรับวาระแห่งชาติ กรมทางหลวงสั่งหน่วยงานในสังกัดเร่งแก้ไขปัญหา PM 2.5 งัดมาตรการเข้มงวดงานก่อสร้าง-บำรุงทางให้ก่อฝุ่นน้อยที่สุด ติดตั้งเครื่องปล่อยละอองน้ำจับฝุ่น 15 แห่ง และจับมือหลายหน่วยงานเข้มใช้รถควันดำ จอดแช่ ลดค่าธรรมเนียมผ่านทาง M-Pass และ Easy Pass จูงใจใช้เพิ่มลดปัญหารถติดหน้าด่านก่อมลพิษ
7 14/01/2563 กรมทางหลวงเผยขับช้าใช้เลนขวาสุดสาเหตุเกิดอุบัติเหตุอันดับ 2 ของประเทศ
8 14/01/2563 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบนโยบายกรมทางหลวง ยึดหลักธรรมาภิบาลทุกขั้นตอน ต้องมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีส่วนร่วม เตรียมแผนรองรับงบประมาณ ลดอุบัติเหตุแก้ไขปัญหาจราจรติดขัด
9 14/01/2563 รมว.คมนาคม เผยกรมทางหลวงลุยแจกน้ำดื่มน้ำใช้ บรรเทาภัยแล้งทั่วประเทศ กว่า 717,200 ลิตรดับปัญหาไฟป่าข้างทาง 42 แห่ง
10 02/01/2563 บริการทางหลวง