ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0703 ตอน เขาสมิง – แม่น้ำตราด ระหว่าง กม.399+275 – กม.399+650 ปริมาณงาน 0.690 กม. 06/09/2562 ประกาศลงวันที่ 6 กันยายน 2562 แขวงทางหลวงตราด
32 งานจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มความปลอดภัยทางหลวง หมายเลข 3155 ตอน ตราด – แหลมศอก อำเภอเมือง จังหวัดตราด ปริมาณงาน 69 ต้น 02/08/2562 ตร./eb.23/2562 แขวงทางหลวงตราด
33 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด งานนอกเงินทุน จำนวน 32 รายการ 02/07/2562 ตร(พ.๒)๓/๒๕๖๒ แขวงทางหลวงตราด
34 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลงานเงินทุน จำนวน 3 รายการ 24/06/2562 ประกาศลงวันที่ 22 กรกฏาคม 2562 แขวงทางหลวงตราด
35 งานจ้างเหมาบูรณะทางหลวงเพื่อพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน ทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๗ ตอน แสนตุ้ง-บ่อไร่-แหลมค้อ อ.บ่อไร่ จ.ตราด บูรณะผิวทางแอสฟัลต์ กว้าง ๙ ม. และ ๑๑ ม. ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒.๕ กม. ปริมาณงาน ๓๕,๘๒๖ ตร.ม. 17/04/2562 ตร./eb.21/2562 แขวงทางหลวงตราด
36 งานจ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0702 ตอนแม่น้ำเวฬุ-เขาสมิง ระหว่าง กม.382+308 - กม.382+732 ปริมาณงาน 608 เมตร (ผลผลิต 1 แห่ง) 17/04/2562 ประกาศลงวันที่ 29 เมษายน 2562 แขวงทางหลวงตราด
37 งานจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยวสูง ๙ ม. พร้อมฐานจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕ ต้นและขยายเขตหม้อแปลงไฟฟ้า ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอนตราด-หาดเล็ก อ.เมืองตราด จ.ตราด กม.๔๐๓+๒๙๐-กม.๔๐๓+๖๐๐ ปริมาณงาน ๑๕ ต้น 20/03/2562 ประกาศลงวันที่ 1 เมษายน 2562 แขวงทางหลวงตราด
38 งานจ้างเหมาบูรณะและปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข ๓๒๙๙ ตอน ช้างทูน - โชคดี ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด กม.๑๓+๕๕๐-กม.๑๖+๑๕๐ ผิวทางแอสฟัลต์ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑.๕ กิโลเมตร ปริมาณงาน ๒๓,๔๐๐ ตร.ม. 15/03/2562 ประกาศลงวันที่ 5 เมษายน 2562 แขวงทางหลวงตราด
39 งานจ้างเหมาปรับระดับผิวแอสฟัลต์หนา 4 ซม.ทางหลวงหมายเลข 3388 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านโป่ง - บ่อไร่ ระหว่าง กม. 4+500 - กม.7+500 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 8,020 ตารางเมตร 15/03/2562 สทล.14 ขท.ตราด.1/พ.2/327 แขวงทางหลวงตราด
40 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงตราด เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา ทางหลวงหมายเลข ๓, ๓๑๕๗, ๓๑๕๘, ๓๑๕๙ และ ๓๔๙๔ ปริมาณงาน ๗ แห่ง (๑,๑๕๗ ต้น) 05/03/2562 ประกาศลงวันที่ 18 มีนาคม 2562 แขวงทางหลวงตราด
41 ขายทอดตลาดเครื่องจักร งานเงินทุน จำนวน 3 รายการ 25/12/2561 ตร(พ.๒)๑/๒๕๖๒ แขวงทางหลวงตราด
42 งานจ้างเหมาขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3159 ตอนควบคุม 0100 ตอนเขาสมิง - นนทรีย์ ระหว่าง กม.23+460-กม.23+900 และทางหลวงหมายเลข 3157 ตอนควบคุม 0102 ตอน บ่อไร่-แหลมค้อ ระหว่าง กม.45+100-กม.45+320 , กม.52+290-กม.53+310 ปริมาณงาน 16,270 ตร.ม. 12/12/2561 ตร./eb.15/2562 แขวงทางหลวงตราด
43 จ้างเหมา งานบูรณะผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3158 ตอนควบคุม 0100 ตอน แสนตุ้ง-หนองบัว ระหว่าง กม.24+030-กม.26+400 12/12/2561 ตร./eb.16/2562 แขวงทางหลวงตราด
แสดง 31 ถึง 43 จาก 43 รายการ