ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 งานจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๙๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ช้างทูน - โชคดี ระหว่าง กม.๑๖+๑๕๐ - กม.๑๘+๕๐๐,กม.๒๒+๔๔๔ - กม.๒๓+๗๑๐ ปริมาณงาน ๓๒,๕๔๔ ตารางเมตร 01/04/2563 ประกาศลงวันที่ 1 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงตราด
17 งานจ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอนควบคุม ๐๗๐๑ ตอน บ้านพลิ้ว - แม่น้ำเวฬุ ตอน ๕ ระหว่าง กม.๓๖๖+๐๒๐ - กม.๓๖๖+๕๐๐ ปริมาณงาน ๗๐๔ เมตร 30/03/2563 ประกาศลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงตราด
18 งานจ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๓๒๙๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ช้างทูน - โชคดี ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๒+๘๔๐ - กม.๑๕+๙๘๐ ปริมาณงาน ๙๐๔ เมตร 27/03/2563 ประกาศลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงตราด
19 งานจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3157 ตอนควบคุม 0101 ตอน แสนตุ้ง - บ่อไร่ ระหว่าง กม.11+720 - กม.14+910 ปริมาณงาน 28,710 ตารางเมตร 26/03/2563 ประกาศลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงตราด
20 งานจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน บ่อไร่ - แหลมค้อ ตอน ๓ ระหว่าง กม.๕๓+๓๑๐ - กม.๕๗+๓๑๕ ปริมาณงาน ๓๖,๐๔๕ ตารางเมตร 26/03/2563 ประกาศลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงตราด
21 งานจ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอนควบคุม ๐๗๐๒ ตอน แม่น้ำเวฬุ - เขาสมิง ระหว่าง กม.๓๗๙+๕๙๐ - กม.๓๘๐+๓๘๐ ปริมาณงาน ๑,๑๖๐ เมตร 26/03/2563 ประกาศลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงตราด
22 งานจ้างเหมาขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3159 ตอนควบคุม 0100 ตอน เขาสมิง - นนทรีย์ ตอน 1 ระหว่าง กม.4+980 - กม.6+900 ปริมาณงาน 21,545 ตารางเมตร 25/03/2563 ประกาศลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงตราด
23 งานจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๓๒๙๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ช้างทูน - โชคดี ตอน ๒ ระหว่าง กม.๔+๔๐๐ - กม.๖+๓๕๐ ปริมาณงาน ๕๕ ต้น 24/03/2563 ประกาศเลขที่ 24 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงตราด
24 งานจ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน แสนตุ้ง - บ่อไร่ ที่ กม.๓๐+๕๐๓ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 20/03/2563 ประกาศลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงตราด
25 งานจ้างเหมาเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๔๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน หนองระหาน - คลองเวฬุ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๓+๕๗๕ ปริมาณงาน ๓๒,๐๗๕ ตารางเมตร 18/03/2563 ประกาศลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงตราด
26 งานจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๗๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ขลุง - มะขาม ระหว่าง กม.๒๒+๔๓๐ - กม.๒๖+๘๙๓ ปริมาณงาน ๔๐,๑๖๗ ตารางเมตร 18/03/2563 ประกาศลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงตราด
27 งานจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน บ่อไร่ - แหลมค้อ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๔๑+๙๒๕ - กม.๔๕+๑๐๕ ปริมาณงาน ๓๑,๖๘๐ ตารางเมตร 18/03/2563 ประกาศลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงตราด
28 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด งานนอกเงินทุน จำนวน 33 รายการ 28/01/2563 ประกาศลงวันที่ 28 มกราคม 2563 แขวงทางหลวงตราด
29 งานจ้างเหมาปรับระดับผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3271 ตอนควบคุม 0100 ตอน เนินสูง – ด่านชุมพล ระหว่าง กม.14+900 – กม.17+550 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 5,580 ตารางเมตร 08/01/2563 ประกาศลงวันที่ 8 มกราคม 2563 แขวงทางหลวงตราด
30 ขายทอดตลาดเครื่องจักรยานพาหนะ(งานเงินทุน)จำนวน42รายการ 04/11/2562 ตร.(พ.2)1/2563 แขวงทางหลวงตราด
แสดง 16 ถึง 30 จาก 43 รายการ